Doel van het medische advies is het inzichtelijk maken van medische informatie voor niet-medici, dus zowel de advocaat of belangenbehartiger als betrokkene.

Het geschreven medische advies kent diverse doeleinden waarvoor ze worden gebruikt:
  • vaststellen van de medische letselschade
  • beoordeling van medische aansprakelijkheid
  • beoordelen van arbeidsongeschiktheid in het kader van sociale en particuliere verzekeringen

Een goede en plezierige samenwerking met de opdrachtgever is gewenst om een op maat gesneden advies te kunnen schrijven. Basis blijft wel de objectieve medische informatie, dus schriftelijke documentatie is van belang.

Naast een samenvatting van de ontvangen medische informatie is het medisch advies vooral een beschouwing, waarin ik mijn visie geef op de verstrekte gegevens. Wat zijn de gevolgen van een ongeval? is er sprake van medisch nalatig handelen en zo ja wat zijn dan de blijvende gevolgen. Ook is aandacht voor de beoordeling van de medisch causale relatie, de beperkingen en de prognose als ook toekomstrisico’s van het letsel. Indien er een relevante voorgeschiedenis speelt, wordt de proportionaliteit daarvan besproken.